Automotive to coraz większy pracodawca

115Automotive to coraz większy pracodawca, jest zresztą wskazywany w ten sposób już od dłuższego czasu a jednocześnie zgłasza jeszcze większe zapotrzebowanie, co powoli staje się nie lada problemem. Oczywiście przeszło milionowy rynek pracy to nie tylko sektor pracowników produkcyjnych, ale specjalistów i fachowców na bardzo wielu płaszczyznach, inżynierów oraz osoby powiązane w mniejszym lub większym stopniem z samą motoryzacją. Branża automotive rozwija się w niewyobrażalnym co do tego tempie, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania na bardzo wielu płaszczyznach jest zaspokojenie deficytu specjalistów oraz fachowców. Nie będzie to zadanie łatwe, a nawet niektórzy wskazują je jako nierealne w zakresie najbliższych kilku lat, wykształcenie kolejnych pokoleń fachowców wymaga określonego czasu. Usilne próby sprowadzania pracowników zza wschodniej granicy spotkały się z mizernym co do tego efektem, zaniżanie poziomu jakości w aspekcie ich pracy to zjawisko z jakim spotkało się wiele firm motoryzacyjnych.